پرنده Club- Winged Manakin

پرنده‌ای که با بالهایش آواز می‌خواند

دانشمندان زیست شناس دانشگاه کورنل طی اکتشافات خود در جنگلهای مرتفع آندین پرنده ای کشف کردند که می‌تواند با کمک پرهای خود صدایی ویولن مانند ایجاد کرده و از این طریق آواز بخواند.
محققان دانشگاه کورنل گونه ای پرنده را شناسایی کرده اند که در نوع خود اولین به شمار رفته و می‌تواند با پرهای خود آواز بخواند. ... ادامه مطلب
پرنده‌ای که با بالهایش آواز می‌خواند