دهقانان جنوب فرانسه

شباهت‌های فرهنگی روستاییان گیلان و دهقانان جنوب فرانسه

امروز هرکس وارد یک دهکده در جنوب فرانسه شود و به دقت وضع زندگی روستاییان را ببیند و آنگاه به ایران مسافرت کند و وارد یک دهکده در گیلان شود حیرت زده مشاهده می‌کند که وضع زندگی در هر دو دهکده یکسان است و حتی روستاییان فرانسه در اعیاد محلی خود مثل روستاییان گیلان کشتی بر کمر می‌بندند و کشتی علامت مذهبی مخصوص ایرانیان قدیم بود که بعد موسوم به زنار گردید.
وقتی وارد یک دهکده در جنوب فرانسه می‌شوید مشاهده می‌کنید که قسمتی از غذای روستاییان یک نوع باقالای مخصوص و کوچک است که عین آن در روستاهای گیلان کاشته می‌شود که طرز طبخ آن در هر دو منطقه به یک شکل می‌باشد و لوبیا را می‌پزند و به شکل یک سوس غلیظ در می‌آورند و با تخم مرغ صرف می‌کنند.نوعی دیگر از باقالا درروستاهای جنوب فرانسه و گیلان وجود دارد که خیلی بزرگ است و آن را خشک می‌کنند و بعضی از مواقع در آب قرار می‌دهند تا اینکه خیس بخورد و نرم شود و به شکل سالاد به مصرف می‌رسانند.
شخصی که وارد روستاهای جنوب فرانسه می‌شود چشمش به ریسه‌های بلند پیاز و سیر که از سقف و دیوار آویزلن است می‌افتدوعین همان منظره در روستاهای گیلان نیز وجود دارد.طرز استفاده از زیتون در غذا در روستاهای جنوب فرانسه شبیه است به روستاهای گیلان و روستاییان جنوب فرانسه زیتون را با گردوی صلایه شده مخلوط می‌کنند تا اینکه لذیذ شود و قسمتی دیگر از زیتون را در بشکه ای می‌نهند و پوست انار جنگلی در آن می‌اندازند تا اینکه رنگ آن سیاه گردد و پوست آن نرم شود و همین رسم در روستاهای گیلان متداول است.
در اعیاد محلی روستاییان جنوب فرانسه شاخ گاوهای خود را با گل وسبزه آرایش می‌کنند ودر روستاهای گیلان هم در اعیاد محلی شاخ گاوها را با گل وسبزه آراسته می‌کنند و آوازی که زن‌های روستاهای جنوب فرانسه برای ماده گاوهای شیرده می‌خوانند از حیث آهنگ شبیه است به آوازی که زنهای روستایی گیلان برای ماده گاوها ترنم می‌نمایند.بعضی از سبزی‌ها که در جنوب فرانسه گیاه محلی است بعین در روستاهای گیلان وجود دارد و حال آنکه در مناطق دیگر از فرانسه و ایران آن گیاهان را نمی‌توان یافت.مردم جنوب فرانسه نه فقط از نظر وضع زندگی بلکه از نظر قیافه به مردم گیلان شباهت دارند. برخی بر این باورند که این مردمان جنوب اروپا آریایی بوده و از بازماندگان قوم کاسپی و از نژاد گل یا گیل می‌باشند .
برگرفته از کتاب سرزمین جاوید ... ادامه مطلب
شباهت‌های فرهنگی روستاییان گیلان و دهقانان جنوب فرانسه