هلنز برگ

تونل متروکه هلنزبرگ

تونل متروکه هلنزبرگ در سیدنی استرالیا تاریخ تاسیس 1888 که بدلیل ساخت مسیر جایگزین در سال 1915 تعطیل شد و بدلیل بلا استفاده ماندن این مکان به شکل امروزی در آمده است. ... ادامه مطلب
تونل متروکه هلنزبرگ