کویر مغلستان بافق

کویر مغلستان بافق یزد

برای رفتن به کویر، بهار بهترین فصل است. کویر مغستان در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال کویر بافق (دره انجیر) در استان یزد قرار گرفته است. این کویر در شمال غربی روستای ساغند و در جنوب روستای بیاضه قرار دارد. ... ادامه مطلب
کویر مغلستان بافق یزد