باغ ماژورل مراکش

باغ ماژورل

این باغ توسط ژاک ماژورل هنرمند طراحی شد که او این باغ را با گیاهانی با رنگ‌های هماهنگ که از سراسر دنیا آورده شد، پر کرد و دیوارهایش را به رنگ باشکوه “آبی ماژورل” رنگ کرد که این رنگ آبی، باعث می‌شود که رنگ سبز گیاهان زیباتر به چشم بیاید.
این باغ در دهه چهل به روی عموم مردم باز شد و در دهه هشتاد فروخته ... ادامه مطلب
باغ ماژورل