کاپادوکیه

شهر زیر زمینی متعلق به زرتشت

کاپادوکیه یا نام قدیمی و پارسی این سرزمین کاپادوسیه به معنای سرزمین اسبهای زیبا، بخش باستانی و پهناوری است که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستانی، توریستی‌ترین بخش استان نوشهیر؛ ترکیه کنونی را در بر می‌گیرد.
بازمانده‌های آتشفشان ونزدیکی آن با سواحل جنوبی دریای سیاه ... ادامه مطلب
شهر زیر زمینی متعلق به زرتشت

صومعه­ ای عجیب در دل سنگ‌های آتش فشانی

این صومعه ­سرا در نگاه اول از کوه‌های اطرافش قابل تشخیص نیست. صومعه‌ی سلیمه هنوز هم بنایی است که به خوبی در دل سنگ‌های آتش فشانی حفاری شده و ماهیت واقعی خودش را در آن پنهان کرده است . این بنا برای عبادت ساخته شده بود و هنوز هم آثار باستانی زیادی در آن وجود دارد که در گذشته به عنوان مناسک مذهبی مورد استفاده ... ادامه مطلب
صومعه­ ای عجیب در دل سنگ‌های آتش فشانی

سرزمین اسبهای زیبا

کاپادوکیه یا با نام قدیمی و پارسی کَتپَتوکه یا کاپادوسیه در پارسی باستان : Katpatuka و Cappadocia به معنای سرزمین اسبهای زیبا است , بخش باستانی و پهناوری است که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستانی ,توریستی‌ترین بخش استان نوشهیر؛ ترکیه کنونی را در بر می‌گیرد. بازمانده‌های ... ادامه مطلب
سرزمین اسبهای زیبا

سرزمین اسب‌های زیبا

کاپادوکیه یا کاپادوسیه به معنای «سرزمین اسب‌های زیبا» نام سرزمین باستانی پهناوری در آسیای کوچک (ترکیه کنونی) است. نام کاپادوکیه پس از روزگار باستان در زمان چیرگی مسیحیت بر این بخش پایدار ماند و امروزه هم در زمینه گردش‌گری بدین بخش تاریخی کاپادوکیه گفته‌می‌شود.
کاپادوکیه سرزمینی است در مرکز آناتولی ... ادامه مطلب
سرزمین اسب‌های زیبا