درخت اوکالیپتوس رنگین کمانی

اوکالیپتوس رنگین کمان

اوکالیپتوس رنگین کمان یک درخت بزرگ و تنها گونه اوکالیپتوس است که در نیمکره شمالی به صورت طبیعی یافت می‌شود. این گیاه در بخش‌هایی از گینه نو، اندونزی و فیلیپین می‌روید.
در دوران کنونی این درخت به طور گسترده در کشتزارهای سراسر جهان کاشته می‌شود و بیشترین کاربرد آن چوب مغز ساقه برای کاغذ سازی می‌باشد. ... ادامه مطلب
اوکالیپتوس رنگین کمان