روستایی در میان صخره ها

روستایی در میان صخره ها

روستای سنگی مونسانتو، مکانی شگفت انگیز با مناظر سینمایی است. این منطقه از عصر سنگی تا کنون مسکونی بوده اما شکل کنونی روستا، در قرن 12 میلادی بنا شد. علت شهرت مونسانتوریال ساختن خانه هایی در دل صخره‌های گرانیتی است.
علت نام گذاری روستای سنگی مونسانتو در کشور پرتغال، وجود کوهی در همان نزدیکی به این ... ادامه مطلب
روستایی در میان صخره ها