بزرگترین باغ گل جهان در دبی

بزرگترین باغ گل جهان

قلب بیابان شاید آخرین جایی باشد که کسی توقع داشته باشد در آن با باغی از گل‌های زیبا و رنگارنگ روبرو شود.
باغ گل معجزه در شهری قرار دارد که میزبان یکی از بلندترین برج‌های جهان است.
این باغ که نزدیک به 45 میلیون گل دارد در دبی قرار دارد .
این جاذبه گردشگری حیرت آور در سال 2013 گشایش یافته است.
یکی ... ادامه مطلب
بزرگترین باغ گل جهان

بزرگترین باغ گل جهان در دبی

قلب بیابان شاید آخرین جایی باشد که کسی توقع داشته باشد در آن با باغی از گل‌های زیبا و رنگارنگ روبرو شود.
باغ گل معجزه در شهری قرار دارد که میزبان یکی از بلندترین برج‌های جهان است.این باغ که نزدیک به 45 میلیون گل دارد در دبی قرار دارد .
این جاذبه گردشگری حیرت آور در سال 2013 گشایش یافته است.یکی ... ادامه مطلب
بزرگترین باغ گل جهان در دبی