عجیب‌ترین کلیسای دنیا

عجیب‌ترین کلیسای دنیا

کلیسای ترنسپرنت یکی از عجیب‌ترین کلیساهای دنیاست که به کلیسای شفاف یا نامرئی هم معروف است. این کلیسای نامرئی و شفاف معماری عجیبی دارد و در بورگلون بلژیک واقع شده است.
وقتی از زاویه خاصی به کلیسای ترنسپرنت نگاه می‌کنید، آن را به صورت شفاف و نامرئی می‌بینید به طوری که درون کلیسا کاملا مشخص است. این ... ادامه مطلب
عجیب‌ترین کلیسای دنیا