پنگوئن

25 آوریل روزجهانی پنگوئن ها

پنگوئن‌ها به خاطر چابکی ومهارت بسیار در شنا، حیوانات منحصربه فردی هستند و 17 گونه پنگوئن با ویژگی‌های خاص و متمایز خود در سراسر جهان وجود دارد که متاسفانه به خاطر تغییرات آب وهوایی و دخالت نیروهای انسانی درطبیعت و زیست گاه این جانوران، زندگی گونه‌های مختلف این پنگوئن‌ها رابه خطر می‌اندازد .
25 ... ادامه مطلب
25 آوریل روزجهانی پنگوئن ها

ارتش 4 میلیونی پنگوئن‌ها در جزیره مک کوئر

جزیره مک کوئر در شمال استرالیا قرار دارد و نزدیک به 4 میلیون پنگوئن در آن زندگی می‌کنند.
پنگوئن‌ها در این جزیره فارغ از مزاحمت انسان‌ها و شکارچی هایی که آنها را به خاطر پوست و چربیشان شکار می‌کنند زندگی خوبی دارند.
این جزیره همچنین پناهگاه نزدیک به صد هزار فوک هم هست. به همین دلیل این جزیره در ... ادامه مطلب
ارتش 4 میلیونی پنگوئن‌ها در جزیره مک کوئر