ارتش 4 میلیونی پنگوئن ها

ارتش 4 میلیونی پنگوئن‌ها در جزیره مک کوئر

جزیره مک کوئر در شمال استرالیا قرار دارد و نزدیک به 4 میلیون پنگوئن در آن زندگی می‌کنند.
پنگوئن‌ها در این جزیره فارغ از مزاحمت انسان‌ها و شکارچی هایی که آنها را به خاطر پوست و چربیشان شکار می‌کنند زندگی خوبی دارند.
این جزیره همچنین پناهگاه نزدیک به صد هزار فوک هم هست. به همین دلیل این جزیره در ... ادامه مطلب
ارتش 4 میلیونی پنگوئن‌ها در جزیره مک کوئر