بزرگ‌ترین فواره‌ی شهر روم

در فواره تروی سکه پرت کنید و به رم بازگردید....

فواره‌ی تروی فواره‌ای در محدوده‌ی تروی در شهر روم ایتالیاست. این فواره توسط نیکولا سالوی طراحی‌شده و پیترو براچی آن را تکمیل کرد.
فواره تروی 26.3 متر ارتفاع و 49.15 متر پهنا دارد. این فواره بزرگ‌ترین فواره‌ی شهر روم است و یکی از مشهورترین فواره‌های جهان می‌باشد.
فواره در محل اتصال یک سه‌راه ساخته‌شده ... ادامه مطلب
در فواره تروی سکه پرت کنید و به رم بازگردید....