قبرستان چند لایه یهودیان

قبرستان چند لایه یهودیان

این قبرستان در زمره‌ی یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های یهودیان در دنیاست. در اوایل قرن پانزدهم با قبرهایی به تاریخ 1439 تاسیس شد و آخرین قبر در آن متعلق به 1787 است. در این مدت حدود 350 سال، بیش از صدهزار نفر در این دوازده لایه روی هم به خاک سپرده شده اند.
در گذشته وقتی یک قبرستان پر می‌شد، یک لایه خاک روی قبرهای قدیمی می‌ریختند تا فضای جدیدی برای دفن به وجود آید. این اتفاق در قبرستان یهودیان واقع در محله‌ی یهودیان پراگ، نه یک دفعه یا دو دفعه بلکه دوازده دفعه اتفاق افتاده است.
این قبرستان در زمره‌ی یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های یهودیان در دنیاست. در اوایل قرن پانزدهم با قبرهایی به تاریخ 1439 تاسیس شد و آخرین قبر در آن متعلق به 1787 است. در این مدت حدود 350 سال، بیش از صدهزار نفر در این دوازده لایه روی هم به خاک سپرده شده اند.
در آن زمان ها، یهودیان در شهر پراگ حق دفن مردگان خود را خارج از قبرستان مخصوص یهودیان نداشتند. با اینکه گهگاه قبرستان در گذشته گسترش پیدا کرده بود اما هنوز آن فضا برای جامعه‌ی یهودیان ناکافی بود و طبق آموزه‌های یهودی آنها اجازه‌ی جا به جا کردن قبرها را نداشتند، پس زمانی که دیگر جایی برای دفن نبود و امکان خرید زمین بیشتر نیز وجود نداشت، آنها لایه‌های بیشتری از خاک به قبرها اضافه کرده و سنگ قبرها را دوباره روی خاک جدید قرار می‌دادند. هم اکنون بیشتر از 12 هزار سنگ قبر در این قبرستان دیده می‌شود که به سختی در کنار هم قرار گرفته اند و انگار دارند برای جا با هم می‌جنگند.
... ادامه مطلب
قبرستان چند لایه یهودیان