جاده رشت

جاده‌های ایران در قدیم

درشکه در حمل و نقل عمومی و بین شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است اما بزرگترین چالش برقراری امنیت لازم برای مسافران بوده است. در تصاویر زیر برخی از جاده‌های قدیمی ایران در دوران قاجار به نمایش گذاشته شده است.
عکس1 جاده تهران
عکس2 جاده قزوین
عکس3جاده رشت
عکس4 استراحتگاه جاده مشهد
عکس5 ... ادامه مطلب
جاده‌های ایران در قدیم