شاهکارهای معماری

عجیب‌ترین ساختمان‌های دنیا

بعضی از ساختمان‌ها به آثار هنری تبدیل شده اند و هر ساله تعداد بسیار زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کنند. بعضی وقت‌ها تکرار شدن چیزی باعث می‌شود، انسان‌ها از عادت‌های گذشته خود فاصله بگیرند و دست به کارهای عجیب بزنند. در مورد ساختمان‌ها هم وضعیت مشابهی حاکم است. وقتی ساختمان‌های چهارگوش تکراری حوصله انسان‌ها ... ادامه مطلب
عجیب‌ترین ساختمان‌های دنیا