روستای سپیران

روستای سپیران

روستای سپیران از توابع شهرستان سنندج در بخش کلاترزان و دهستان «ژاورود غربی» است که در مسیر سنندج به شویشه با فاصله 45 کیلومتری سنندج قرار گرفته است. همسایگان روستای سپیران در استان کردستان شامل: خوشاب، ارتفاعات آبیدر و روستای کلاته می‌باشد. بر اساس بررسیها، روستای سپیران اسم سه پارسا بوده که با توجه به اینکه این افراد نفوذ و احترام زیادی در بین اهالی روستا و سایر روستاها داشتند. لذا این روستا را با این نام نامگذاری کردند. روستای سپیران از زمره روستاهای کوهستانی واقع در ارتفاعات و کوه‌های آبیدراست. آویهنگ مرکز دهستان در فاصله 25 کیلومتری روستا قرار گرفته است. روستای سپیران در استان کردستان دارای منبع آب است و آب این منبع از طریق چشمه‌های این روستا تامین می‌شود. براساس آخرین سرشماری این روستا داری 222 نفر مرد و 188 نفر زن می‌باشد. امکانات این روستا عبارتند از مدرسه راهنمایی، دبستان، مخابرات، برق و آب می‌باشد. عمده محصولات زراعی روستا شامل: گندم، یونجه و نخود است و محصولات باقی آن شامل سیب و زردآلو در مقیاس زیادی است.
... ادامه مطلب
روستای سپیران