روستای ماترا

ماترا ، گوهر پنهان ایتالیا

توریست‌ها وقتی به ایتالیا می‌روند ممکن است به ونیز و سواحل آمالفی سر بزنند اما به ماترا نمی‌روند چرا که افراد زیادی حتی اسم این روستا را هم نشنیده اند.
قدمت این روستاکه در منطقه باسیلیکاتا قرار دارد به دوره پارینه سنگی می‌رسد. ماترا تا چند دهه گذشته برای توریست‌ها ناشناخته بود.
ماترا در ایتالیا ... ادامه مطلب
ماترا ، گوهر پنهان ایتالیا