گانوی، شهری روی آب

گانوی، شهری روی آب

کوتونو بزرگترین شهر در کشور بنین است.بنین کشوری در غرب قاره آفریقا است و در کنار خلیج گینه قرار دارد. فرانسه در سال 1855 کانالی حفر کرد که به وسیله این کانال سواحل اقیانوسی کوتونو به دریاچه نوکوئه متصل شد.در سواحل شمالی این دریاچه دور از شلوغی‌ها و ترافیک و هرج و مرج شهر کوتونو روستایی کاملا عجیب و متفاوت ... ادامه مطلب
گانوی، شهری روی آب