پارک کاونت گاردن

ساختمان آویزان در هوا

معمار بریتانیایی آقای الکس چینک، بنایی را طراحی و اجرا کرده است که هر بیننده ای از دیدن آن تعجب می‌کند. بنایی در کاونت گاردن با نام Take my lightning but don’t steal my thunder نکته جالب این است که نیمی از این بنا به طور باور نکردنی در هوا شناور است.
طرحی عجیب را در این باغ اجرا کرد که این طرح هر ... ادامه مطلب
ساختمان آویزان در هوا