چرا تهران پایتخت شد؟

چرا تهران پایتخت شد؟

«تهران»، پیش از اسلام و بعد از آن، از‍ «ری » تبعیت داشته و « ری » از شهرهای بزرگ و معتبر مشرق زمین بوده است.
ثروت سرشار مردم ‍ «ری» زبانزد مردم آن روزگار بوده است. ‍نام « تهران» را در متون قدیم اسلامی در ترجمه احوال یکی از محدثین بزرگ به نام «محمد بن ابو عبداله حافظ تهرانی» می‌بینیم.این اثر مربوط ... ادامه مطلب
چرا تهران پایتخت شد؟