ساختمانی شبیه اژدها

طراحی جالب ساختمانی شبیه اژدها در چین

همواره معماری‌های خارق العاده این روزها تا حدودی در همه جای دنیا دیده می‌شود که در این میان ایده ساخت یک سازه مارپیچ که توسط طراحان چینی انجام و در مرحله بازبینی برای اجراء مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است به گونه ای که طراحان چینی چندی پیش نمونه اولیه این ساختمان را رونمایی کردند که قرار است به نام ... ادامه مطلب
طراحی جالب ساختمانی شبیه اژدها در چین