پارک بازی متروک در ژاپن

پارک بازی متروک در ژاپن

در کشور ژاپن و در ناکازاکی یک پارک قدیمی کودکان وجود دارد که به مکانی متروک و محافظت شده تبدیل شده است و قدمت این پارک بازی به بیش از 50 سال می‌رسد ولی هنوز هم با نگاه کردن به این پارک بازی کودکان در ژاپن که به صورت متروک رها شده است نگاه کنید وسایل آن از خیلی از پارک‌های بازی امروز هم زیباتر و جدیدتر است.
... ادامه مطلب
پارک بازی متروک در ژاپن