دریاچه تی تی کاکا

تی تی کاکا ، بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی

در مرز بین بولیوی و پرو دریاچه ای وجود دارد که به عنوان بلندترین دریاچه دنیا شناخته می‌شود. این دریاچه در ارتفاع ۳۸۱۲ متری از سطح زمین قرار دارد و با توجه به حجم آبش بلندترین دریاچه دنیا است که قابلیت دسترسی آسان دارد. این دریاچه همچنین عنوان بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی را به خود اختصاص داده است.
این ... ادامه مطلب
تی تی کاکا ، بزرگترین دریاچه آمریکای جنوبی