کشوری که تعداد اسب هایش از انسان هایش بیشتر است

کشوری که تعداد اسب هایش از انسان هایش بیشتر است!

زندگی مردم مغولستان ارتباط مستقیمی با پرورش اسب دارد بطوری که ساکنان مغولستان بر این باورند که "یک مغولی بدون اسب مانند یک پرنده بدون بال است."
نژاد مخصوص اسب‌های مغول اکنون به بیش از 3میلیون اسب رسیده است که حتی تصور می‌شود تعداد آنها بیش از تعداد مغول‌ها باشد و در گرمای تابستان و سرمای زیر صفر زمستان بیرون از اسطبل زندگی می‌کنند و خود بدنبال غذا می‌گردند.
یکی از عکاسان در سفری که به مغولستان داشته مجموعه ای از تصاویر مرتبط با تعامل زندگی مغول‌ها و اسب‌های خاص نژاد مغول را منتشر کرده است. ... ادامه مطلب
کشوری که تعداد اسب هایش از انسان هایش بیشتر است!