کاخ زمستانی کوروش کبیر

کاخ زمستانی کوروش کبیر

این کاخ، کاخ زمستانی کوروش کبیر بوده و یکی از کاخ‌های سه گانه کوروشه (چرخاب، سنگ سیاه،بردک سیاه) است.
کاخ در ۲۰ کیلومتری خلیج فارس قرار دارد و می‌شود گفت یکی از اصلی‌ترین دلایل اثبات تعلق خلیج فارس به ایران است چون در محوطش یه لوح به خط پارسی باستان کشف شده که مربوط به مالکیت ایران روی خلیج فارس است.
کاخ چرخاب در سال ‪ ۵۲۹‬پیش از میلاد مسیح در دوره کوروش بزرگ بنیانگذار سلسله هخامنشی و با استفاده از سنگ سیاه و سفید ساخته شده است. براساس شواهد و اسناد به دست آمده معماری داخلی این 3 کاخ وام گرفته از کاخ بزرگ آپادانا در شوش پایتخت اصلی هخامنشیان بوده است. این بنا که از لحاظ ارزش‌های باستان شناسی همسطح با تخت جمشید (پارسه)و پاسارگاد است که به فاصله 20 کیلومتری از دریای خلیج فارس بدون محافظت و هیچگونه نگهداری رها شده است. از نظر حجاری و هنر معماری آن چنان که از پایه ستون‌ها و اشیای کشف شده برمی آید، جدیدتر و ظریف‌تر از پاسارگاد است و می‌توان گفت این بنا در هنگام تکامل هنر اصیل حجاری و معماری عصر کوروش ساخته شده است.
کاخ چرخاب برازجان کاخ ناقصی است که به فرمان کوروش بزرگ با هدف گسترش قدرت او در حاشیه خلیج فارس ساخته شد اما هرگز مسکونی نشد. کاوش‌های باستان‌شناسی و آثار به دست آمده در این کاخ، تداعی کننده پاسارگاد است.محوطه چرخاب با تاریخی 2500 ساله متعلق به دوران هخامنشی است. ... ادامه مطلب
کاخ زمستانی کوروش کبیر