جشن آتش

جشن سده؛ جشن کشف آتش

جشن سده از جشن‌های باستانی ایرانیان است که هم اکنون نیز در روز دهم بهمن ماه یا بنا بر گاهشمار زردشتیان، آبان روز از بهمن ماه برگزار می‌شود. این جشن در جاهای بسیاری از ایران و خارج از ایران به ویژه در استان‌های کرمان و یزد و عموما در بین زردشتیان و ایرانیان دوستدار فرهنگ و تمدن کهن در قالب جشنی از جشن‌های ... ادامه مطلب
جشن سده؛ جشن کشف آتش