آببندان

آببندان سرخدشت

آببندان سرخدشت بهنمیر از توابع شهرستان بابلسر یکی از جاذبه‌های طبیعی این شهرستان به شمار میرود.
لاذم به ذکر است که این آببندان دارای مساحتی بالغ بر320 هکتار میباشد که توسط اهالی دو روستای سرخدشت بهنمیر ولنگوربابل برای آب کشاورزی،صید ماهی،شکار پرنده و... به طور مشاع مورد استفاده قرار میگیرد که متاسفانه ... ادامه مطلب
آببندان سرخدشت