قصر آبی "جال محل"

کاخی شگفت انگیز وسط آب

قصر آبی "جال محل" ،از شگفتی‌های دست ساخته بشری در هند است که کمتر درباره آن شنیده اید. این قصر رویایی قرن هجدهمی در میانه دریاچه "مان ساگار" سر از آب بیرون آورده و در شهر "جیپور" قرار گرفته است. جال محل ،کاخی بزرگ است که بر اساس معماری و طرح‌های فرهنگ هندی‌ها ساخته شده و با بلندی‌های "آروالی" احاطه می‌شود. ... ادامه مطلب
کاخی شگفت انگیز وسط آب