الاغی که با پریدن مشهور شد

الاغی که با پریدن مشهور شد

فرزند یک کشاورز در مصر با تربیت الاغ خود برای پریدن از روی موانع او را مشهور کرده است.
"احمد ایمن"نوجوان 14 ساله مصری ساکن یکی از روستای "الاریض" در شمال دلتای نیل پس از آنکه یکبار الاغشان از روی کانال‌های آبیاری پرید استعداد او را برای پریدن کشف کرد و تصمیم به تربیت او گرفت. او تمرینات را با موانع ... ادامه مطلب
الاغی که با پریدن مشهور شد