میمونی که برای نجات جان خود می‌رقصد

میمونی که برای نجات جان خود می‌رقصد

میمون پوزه بلند یا لمور یک میمون بامزه با حرکات موزون است که در یکی از جاده‌های آفریقا در حال رقص و شادی دیده شده است .
این میمون رقص زیبایی دارد و اگر لباس‌های زیبا بپوشد می‌تواند به عنوان نقش اول فیلم پادشاه لمورها جلوی دوربین برود .
این مدل رقصیدن میمون ماداگاسکار علت خاصی دارد . این میمون ... ادامه مطلب
میمونی که برای نجات جان خود می‌رقصد