جنگل باجا

توضیحات در باره مسیر جنگلی باجا و سریا:
برای رسیدن به ابتدای این مسیر زیبای جنگلی از سه طریق می‌توان اقدام نمود.
1- از طریق جاده خاکی منتهی در غرب کلرد و پیمایش 11 کیلومتر بوسیله خودرو
2- از طریق پارک جنگلی میرزا کوچک خان و پیمایش 14 کیلومتر جاده آسفالته و خاکی( پیاده شدن در انتهای دومین فرعی سمت چپ)
3- از طریق روستای رزکه و پیمایش حدود 5 کیلومتر جاده خاکی(پیاده شدن در انتهای دومین فرعی سمت راست)
ما برای جنگل پیمایی مسیر دوم را انتخاب کردیم. پس از پیاده شدن از مینی بوس و پس از پیمایش حدود 2 ساعت راهپیمایی در مسیر نسبتا شیبدار به منطقه برفدره خواهیم رسید. از برفدره تا جنگل بندبن هم حدود 2 ساعت راهپیمایی نیاز است. از جنگل بندبن با حرکت به سمت جنوب پس از حدود 4 ساعت به گردنه باجا و سپس سریا خواهیم رسید. در این جا با حرکت به سمت غرب به جنگل فتنه سر و سپس جنگل لاش کش و در انتها به منطقه کوهستانی گزنا سرا خواهیم رسید. مسیر دیگر از سمت جنوب به قاضی کلا و سپس به لیویجان و باز در هم در امتداد حرکت به جنوب به خوش واش خواهیم رسید. هر دو مسیر یاد شده را باید در یک برنامه دو روزه پیمایش نمود.
باتشکر از گروه کوهنوردی نیشا ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه