در حمله گرگ‌ها چگونه جان خود را نجات دهیم؟

در حمله گرگ‌ها چگونه جان خود را نجات دهیم؟

اگر شما زود‌تر گرگ را دیدید، قبل از اینکه او شما را ببیند خیلی آرام و بی‌سروصدا دور شوید، گوش به زنگ باشید یک گرگ یعنی اینکه چندین گرگ هم دور و اطراف هستند. گرگ‌ها تنها گشت می‌زنند، ولی معمولا با هم و دسته جمعی شکار می‌کنند.
اما اگر با گرگ چشم در چشم شدید، خودتان را نبازید، ارتباط چشمی خود را حفظ ... ادامه مطلب
در حمله گرگ‌ها چگونه جان خود را نجات دهیم؟