بزرگترین شبکه قطار

کشوری با بزرگترین شبکه قطار پرسرعت جهان

در میان کشورهای مختلف؛ چین با سرعت قابل تحسینی بروز رسانی شبکه ریلی خود و زیر ساخت‌های حمل و نقل در این بخش را مدنظر قرار داده و با پیشرفت‌های تکنولوژیک هم امنون جز تولیدکنندگان و صدرکنندگان تجهیزات این بخش محسوب می‌شود. در این میان چینی‌ها یک رکورد جهانی را نیز به نام خود ثبت کرده اند. چین هم اکنون ... ادامه مطلب
کشوری با بزرگترین شبکه قطار پرسرعت جهان