کاروانسرای محمد آباد

کاروانسرای شاه عباسی !##!محمدآباد خره!##!

در 27 کیلومتری جنوب شهر قزوین و در دل دشت وسیع بویین زهرا که روزگاری مسیر پر تردد کاروان رو قزوین– اصفهان بود در کنار روستایی به نام «محمدآباد خره» کاروانسرای بزرگی به همین نام از عهد صفوی به جای مانده که از جمله کاروانسراهای دوره صفویه است و به صورت چهار ایوانی بنا شده است. این کاروانسرا دارای دو برج ... ادامه مطلب
کاروانسرای شاه عباسی !##!محمدآباد خره!##!