کشف گورستان 7 هزار ساله در بهبهان

کشف گورستان 7 هزار ساله در بهبهان

کشف گورستان هفت هزار ساله در بهبهان اطلاعات تاریخی مهمی از جمله نحوه زندگی و آیین‌های تدفین در آن دوران در استان را نشان می‌دهد.
چند ماهی است که یک هیات باستان شناسی از تهران برای کاوش به منطقه شرق خوزستان و بهبهان وارد شده اند.
این هیات به تازگی از کشف یک گورستان هفت هزار ساله در منطقه تلچگا ... ادامه مطلب
کشف گورستان 7 هزار ساله در بهبهان