بهترین سوغات کردستان

بهترین سوغاتی کردستانی‌ها برای مسافران نوروزی

در استان کردستان تهیه و تولید انواع فرآورده‌های دستی از دیرباز مرسوم بوده است و برخی از این صنایع دستی از آوازه جهانی برخوردار است و به همین دلیل نیز گردشگران وارد شده به استان معمولا صنایع دستی را به عنوان سوغات به همراه خود به دیار خود می‌برند. به علت ویژگی زندگی سنتی در بسیاری از نقاط استان کردستان ... ادامه مطلب
بهترین سوغاتی کردستانی‌ها برای مسافران نوروزی