یک سال زندگی به سبک بوقلمون

یک سال زندگی به سبک بوقلمون

"جو هوتو" کارشناس حیوانات است که برای اثبات یک فرضیه غلط یکسال از زندگی اش را با بوقلمون‌های گذرانده است.کارشناسان بسیاری در عرصه‌های مختلف کاری هستند که برای بدست آوردن نتایج تحقیقاتی خاصی شرایط زندگی خودشان را عوض می‌کنند. برخی از آن‌ها حتی تمام زندگی خود را وقف یک کار خاص می‌کنند.
"جو هوتو" کارشناس ... ادامه مطلب
یک سال زندگی به سبک بوقلمون