قلعه تبرک

قلعه تبرک

قلعه تبرک ( تبره ) یا طبرک؛ یکی از عظیم‌ترین و غیر قابل نفوذ‌ترین دژهای مستحکم تاریخی ایران بوده است که بنای آن را به رکن الدوله دیلمی و تکمیل و توسعه آن را به علاء الدوله نسبت می‌دهند. در چهار طرف این قلعه یک خندق پر از آب وجود داشته است که هنوز برخی از بخش‌های آن در بافت مسکونی فعلی موجود می‌باشد. دور تا دور قلعه بارویی به پهنای بیش از 10 متر کشیده بودند که در فواصل آن 33 برج دیده بانی و تیر اندازی قرار داشت که هر برج در حدود 30 متر قطر داشته و هر برج به طور تقریبی 10 متر از دیگری فاصله داشته است. ... ادامه مطلب
قلعه تبرک