بنای تاریخی ارگ علیشاه

بنای تاریخی ارگ علیشاه

بنای تاریخی ارگ علیشاه در نزدیکی میدان شهرداری تبریز قرار دارد و از جمله زیباترین آثار تاریخی این شهر است.این مجموعه تاریخی در برگیرنده مدرسه، مسجد و خانقاه است که در زمان تاج‌الدین علیشاه جیلانی از امرای گورکانیان در قرن هشتم هجری ساخته شده است.
ارگ علیشاه و مجموعه آن در زمان ساخت، شاخص‌ترین بنای ... ادامه مطلب
بنای تاریخی ارگ علیشاه