میدان استقلال اوکراین

میدان استقلال کیف

میدان استقلال یکی از دیدنیهای کیف اکراین است. نخستین ساختمانها در کیف در خیابان خرشاتیک در پایان قرن هجدهم ساخته شده اند که از برترین دیدنیهای اکراین هستند.
بین سالهای 1980- 1970 با ساخته شدن ساختمانهای 3 طبقه مسکونی و تجاری، بانکها و ادارات دولتی، خرشاتیک به خیابان اصلی شهر کیف تبدیل شد. بلافاصله ... ادامه مطلب
میدان استقلال کیف