زاغ بور

پرنده‌ای که تنها زیستگاهش ایران است

زاغ بور، پزاغ بور گونه ای بوم زاد (اندِمیک) و منحصر به فرد ایران زمین و یکی از ذخیره‌های اکوتوریسم است. زاغ بور یا زاغ کویری یا بور مرغ از میان 500 گونه پرنده شناسایی شده در ایران، تنها پرنده مختص زیستگاه‌های ایران در جهان محسوب شده و به همین دلیل به لحاظ زیستگاهی و پراکنش، گونه‌ای آندمیک و منحصر بفرد ... ادامه مطلب
پرنده‌ای که تنها زیستگاهش ایران است