برج مثلثی پاریس

برج مثلثی پاریس

آسمان خراش مثلثی در پاریس، طرحی از مهندسین طراح شرکت Herzog & de Meuron ، طرحی بحث برانگیز بود که شاید بتوان گفت پس از 40 سال ، شورای سیاست گذاری این شهر با طرحی به ارتفاع 180 متر موافقت می‌کنند . طرحی که به گفته طراحان ،به واسطه طراحی و متریال‌های پیشنهادی به مثابه یک ساختمان نامرئی می‌باشد .
هردار ... ادامه مطلب
برج مثلثی پاریس