خوشمزه‌های سمنان

خوشمزه‌های سمنان

مسافران و گردشگران در سفر به استان زیبا و تاریخی سمنان نیز می‌توانند سوغاتی‌های خاص هر منطقه اعم از کویری، کوهستانی و جنگلی را تهیه کنند.سمنان از استان‌هایی است که به تنوع اقلیمی اشتهار دارد و شاید از همین‌روست که سوغاتی‌های این استان نیز، تنوع بسیاری دارند.نان‌های محلی سمنان، نان‌های خانگی، نان شیرمال، ... ادامه مطلب
خوشمزه‌های سمنان