بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی با ۳۳۰ هزار آینه

بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی با ۳۳۰ هزار آینه

بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان متشکل از ۳۰۰ هزار آینه غول‌پیکر در بیایان موهاوی در جنوب غربی آمریکا آغاز بکار کرد.پس از سال‌ها مراحل ساخت و آزمایش، سیستم تولید برق خورشیدی Ivanpah به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.
این مزرعه عظیم خورشیدی که در مساحتی بالغ بر ۱۴ کیلومتر مربع احداث شده است، حدود ۳۰ درصد ... ادامه مطلب
بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی با ۳۳۰ هزار آینه

بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی با ۳۳۰ هزار آینه

بزرگترین مزرعه خورشیدی جهان متشکل از ۳۰۰ هزار آینه غول‌پیکر در بیایان موهاوی در جنوب غربی آمریکا آغاز بکار کرد.پس از سال‌ها مراحل ساخت و آزمایش، سیستم تولید برق خورشیدی Ivanpah به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.
این مزرعه عظیم خورشیدی که در مساحتی بالغ بر ۱۴ کیلومتر مربع احداث شده است، حدود ۳۰ درصد ... ادامه مطلب
بزرگ‌ترین مزرعه خورشیدی با ۳۳۰ هزار آینه