قورباغه دارت طلایی

سمی‌ترین حیوان روی زمین

قورباغه دارت طلایی سمی یکی از سمی‌ترین حیوانات روی زمین است. سم این قورباغه پنج سانتی‌متری برای کشتن ده مرد بالغ کافی است. مردم بومی امبرا (کلمبیا) در گذشته نوک دارت‌های بادی‌شان را به سم این قورباغه آغشته کرده و از آن برای شکار استفاده می‌کردند، برای همین نام دارت سمی را به این قورباغه داده‌اند.
این ... ادامه مطلب
سمی‌ترین حیوان روی زمین