لباس و پوشش مردم قشم

لباس و پوشش مردم قشم

زنان قشمى، مانند زنان سایر جزایر و بنادر جنوبى ـ به‌ویژه در روزگاران گذشته ـ کمتر در کوچه و خیابان دیده مى‌شوند و در وقت بیرون آمدن از منزل روبند و یا نقاب مخصوصى که به زبان محلى به آن یا (Bourke) مى‌گویند به روى صورتشان مى‌بندند تا از چشم نامحرمان به دور باشند.
رگه انواع مختلفى است بعضى از آنها ... ادامه مطلب
لباس و پوشش مردم قشم