پارک دریایی

پارک ملی دریایی آنگ تونگ

این پارک ملی دارای 42 جزیره بوده که از جزیره سامویی به آسانی قابل مشاهده هستند. این مجمع الجزایر از حیث موقعیت جغرافیایی با سایر جزایر منطقه تفاوت دارد. فشار آب سبب شده که اشکال زیبایی در جزایر مختلف یک پارک آبی را ایجاد کند ؛ شایان ذکر است که این جزایر از سواحل بسیار دیدنی و آرامی برخوردارند. از ویژگی‌های ... ادامه مطلب
پارک ملی دریایی آنگ تونگ