رودخانه هراز

100 کیلومتری تهران و 65 کیلومتری آمل، درجانب جنوبی جاده و رودخانه هراز آبشار پر‌آب، دائمی و عظیم، باشکوهی وصف‌ناپذیر خودنمائی می‌کند. که از کنار قلعه شاهاندشت بر روی یک‌کوه هرمی شکل مشرف به روستای شاهان‌دشت به پایین میریزد.
... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه