شیراز گردی

دروازه قرآن
در دوران دیلمیان، در میانه تنگ الله اکبر و در میان کوه‌های باباکوهی و چهل مقام، تاق مرتفعی به صورت دروازه ساخته شده بود که بنیانگذار آن را عضدالدوله دیلمی می‌دانند. بنای نخستین دروازه قرآن از سنگ و گچ بوده است. وی پس از ساختن دروازه، دستور داد تا قرآنی بزرگ معروف به قرآن «هفده من» بر بالای آن قرار دهند تا کاروان‌ها به سلامت از زیر آن گذشته و به راه خود ادامه دهند. از زمان قرار دادن قرآن، این دروازه به دروازه قرآن مشهور شد و تاکنون به این نام باقی مانده است. این قرآن دو جلدی، مربوط به دوران تیموریان است و با خطوط ثلث و محقق منسوب به ابراهیم سلطان نوشته شده است.
بنای کنونی دروازه قرآن در سال 1327 هجری قمری به کوشش یکی از بازرگانان نیکوکار شیرازی به نام «حسین ایگار» معروف به «اعتمادالتجار» دوباره ساخته شد. آرامگاه بانی این دروازه در قسمت شرقی آن قرار دارد.
... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

دوستان شیراز تشریف آوردید حتما سری به پارک ملی بمو بزنید.
وجود گونه‌های مختلف حیات وحش شامل پستانداران و پرندگان، چشم اندازهای بدیع طبیعی و آثار تاریخی موجود در پارک ملی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌گردد.در داخل محدوده پارک ملی بمو روستا یا مرکز مسکونی وجود ندارد، ولی در حاشیه پارک ملی ۳۰ روستا و شهرهایی مثل شهر شیراز و زرقان وجود دارد. عمده فعالیتهای اقتصادی روستائیان و بومیان منطقه دامداری بوده و کشاورزی ازنوع باغداری با کشت درختان انگورمی باشد.
در پارک ملی بمو تعداد ۳۲ گونه پستاندار، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده و ۳ گونه دوزیست شناسایی شده است.

... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

دوستان شیراز تشریف آوردید حتما سری به پارک ملی بمو بزنید.
وجود گونه‌های مختلف حیات وحش شامل پستانداران و پرندگان، چشم اندازهای بدیع طبیعی و آثار تاریخی موجود در پارک ملی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌گردد.در داخل محدوده پارک ملی بمو روستا یا مرکز مسکونی وجود ندارد، ولی در حاشیه پارک ملی ۳۰ روستا و شهرهایی مثل شهر شیراز و زرقان وجود دارد. عمده فعالیتهای اقتصادی روستائیان و بومیان منطقه دامداری بوده و کشاورزی ازنوع باغداری با کشت درختان انگورمی باشد.
در پارک ملی بمو تعداد ۳۲ گونه پستاندار، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده و ۳ گونه دوزیست شناسایی شده است.

... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه